T2Chojnice aprsc serwer status
{{ status.server.time_now | datetime }}

{{ uierror }}

{{ 'ALARM_' + alarm.err | translate }}

Informacje o serwerze

ID serwera T2CHOJNICE
Admin serwera {{ status.server.admin }}
Adres email administratora {{ status.server.email }}
Oprogramowanie {{ status.server.software }} {{ status.server.software_version }}
Funkcje oprogramowania {{ status.server.software_build_features }}
Czas działania serwera {{ status.server.uptime | duration }}
Start serwera {{ status.server.time_started | datetime }}
System operacyjny {{ status.server.os }}


Ogółem

{{ status.totals[k] }} {{ (status.totals[k] - status_prev.totals[k]) / status.tick_dif | ratestr}}/s

{{ 'DUPES_TITLE' | translate }}

{{ status.dupecheck[k] }} {{ (status.dupecheck[k] - status_prev.dupecheck[k]) / status.tick_dif | ratestr}}/s
{{ 'DUPES_' + k | translate }} {{ status.dupecheck.variations[k] }} {{ (status.dupecheck.variations[k] - status_prev.dupecheck.variations[k]) / status.tick_dif | ratestr}}/s

Nasłuchiwanie z portów i adresy IP

{{ 'TH_' + k | translate }}
{{ l.proto }} {{ l.addr }} {{ l.name }} {{ l.clients }} {{ l.clients_peak }} {{ l.clients_max }} {{ l.connects }} {{ (l.connects - status_prev.listeners_id[l.id].connects) / status.tick_dif | ratestr }} {{ l.pkts_tx }} {{ l.pkts_rx }}/{{ l.pkts_dup }}/{{ l.pkts_ign }} {{ l.bytes_tx }} {{ l.bytes_rx }} {{ (l.bytes_tx - status_prev.listeners_id[l.id].bytes_tx) / status.tick_dif | ratestr }} / {{ (l.bytes_rx - status_prev.listeners_id[l.id].bytes_rx) / status.tick_dif | ratestr }}

Połączony z

{{ 'TH_' + k | translate }}
{{ c.username }} {{ c.addr_rem }} {{ c.mode }} {{ c.t_connect | datetime }} {{ c.since_connect | duration }} {{ c.since_last_read | duration }} {{ c.app_name }} {{ c.app_version }} {{ c.pkts_tx }} {{ c.pkts_rx }}/{{ c.pkts_dup }}/{{ c.pkts_ign }} {{ c.bytes_tx }} {{ c.bytes_rx }} {{ (c.bytes_tx - status_prev.uplinks_id[c.id].bytes_tx) / status.tick_dif | ratestr }} / {{ (c.bytes_rx - status_prev.uplinks_id[c.id].bytes_rx) / status.tick_dif | ratestr }} {{ c.obuf_q }}

{{ 'PEERS_TITLE' | translate }}

{{ 'TH_' + k | translate }}
{{ c.username }} {{ c.addr_rem }} {{ c.since_last_read | duration }} {{ c.pkts_tx }} {{ c.pkts_rx }}/{{ c.pkts_dup }}/{{ c.pkts_ign }} {{ c.bytes_tx }} {{ c.bytes_rx }} {{ (c.bytes_tx - status_prev.peers_id[c.id].bytes_tx) / status.tick_dif | ratestr }} / {{ (c.bytes_rx - status_prev.peers_id[c.id].bytes_rx) / status.tick_dif | ratestr }} {{ c.obuf_q }}

Połączeni klienci

{{ 'TH_' + k | translate }}
{{ c.addr_loc | onlyport }} {{ c.username }} {{ c.addr_rem }} {{ c.addr_rem }} +UDP No Yes Cert {{ c.since_connect | duration }} {{ c.since_last_read | duration }} {{ c.app_name }} {{ c.app_version }} {{ c.pkts_tx }} {{ c.pkts_rx }}/{{ c.pkts_dup }}/{{ c.pkts_ign }} {{ c.bytes_tx }} {{ c.bytes_rx }} {{ (c.bytes_tx - status_prev.clients_id[c.id].bytes_tx) / status.tick_dif | ratestr }} / {{ (c.bytes_rx - status_prev.clients_id[c.id].bytes_rx) / status.tick_dif | ratestr }} {{ c.obuf_q }} {{ c.heard_count }} {{ c.filter }}

Pamięć

{{ 'MEM_TH_TYPE' | translate }} {{ 'MEM_TH_cell_size' | translate }} {{ 'MEM_TH_cells_used' | translate }} {{ 'MEM_TH_cells_free' | translate }} {{ 'MEM_TH_used_bytes' | translate }} {{ 'MEM_TH_allocated_bytes' | translate }} {{ 'MEM_TH_blocks' | translate }}
{{ v }} {{ status.memory[k + '_cell_size'] }} {{ status.memory[k + '_cells_used'] }} {{ status.memory[k + '_cells_free'] }} {{ status.memory[k + '_used_bytes'] }} {{ status.memory[k + '_allocated_bytes'] }} {{ status.memory[k + '_blocks'] }}/{{ status.memory[k + '_blocks_max'] }}